Email

Contact

Find

Quy định vát góc nhà phố ngay giao lộ hai mặt tiền

Những ngôi nhà phố nằm ở ngay vị trí giao lộ giữa 2 con đường thường là ở ngã ba, ngã tư sẽ bị vát góc theo quy định của pháp luật. Mục đích cửa việc vát góc khi xây nhà ở vị trí giao lộ đường nhằm đảm bảo tầm nhìn cho giao thông.

Quy định vát góc nhà phố ngay giao lộ hai mặt tiền

Quy định vát góc nhà phố ngay giao lộ hai mặt tiền

Ghi chú: các trường hợp kích thước vạt góc được áp dụng như sau:

Quy định vạt góc giao lộ

a) Đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 12m giao với đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 12m thì áp dụng 100% theo bảng trên.

b) Đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 12m (hoặc hẻm có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 4m đến nhỏ hơn 12m) giao với hẻm có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 4m đến nhỏ hơn 12m thì áp dụng 50% bảng trên.

c) Đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 12m (hoặc hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m) giao với hẻm có lộ giới nhỏ hơn 4m thì kích thước vạt góc giao lộ là 01 x 01m, hoặc bo tròn góc giao lộ với R=1m để giảm mức độ ảnh hưởng đến lưu thông.