Nhà thầu thiết kế xây dựng nhà ở

       P. Hắc Dịch, Tx Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
      092 1234 123
      www.thietkenhadep.org
    cskh.thietkenhadep@gmail.com