Email

Contact

Find

Các bước điều chỉnh thay đổi giấy phép xây dựng

Điều chỉnh giấy phép xây dựng là quy trình thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung các thông tin trong giấy phép xây dựng ban đầu. Việc này có thể bao gồm thay đổi diện tích xây dựng, mục đích sử dụng, thiết kế, hoặc các yêu cầu kỹ thuật khác.

Các bước điều chỉnh thay đổi giấy phép xây dựng

Để điều chỉnh giấy phép xây dựng, bạn cần làm theo các bước sau:

Thu thập thông tin

Xác định các thay đổi cần điều chỉnh và thu thập tài liệu liên quan, bao gồm bản vẽ thiết kế mới, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào.

Chuẩn bị hồ sơ

Tạo hồ sơ đầy đủ bao gồm đơn xin điều chỉnh, bản vẽ, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và các tài liệu liên quan khác.

Nộp hồ sơ

Gửi hồ sơ điều chỉnh đến cơ quan chức năng có thẩm quyền, thường là Sở Xây dựng hoặc cơ quan tương tự tại địa phương.

Xử lý và xét duyệt

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu. Thời gian xử lý và quy trình xét duyệt có thể khác nhau tùy theo quy định của địa phương.

Nhận giấy phép điều chỉnh

Nếu hồ sơ của bạn được chấp nhận, bạn sẽ nhận được giấy phép xây dựng đã được điều chỉnh với các thông tin mới.

Quá trình điều chỉnh giấy phép xây dựng có thể khá phức tạp và khác nhau tùy theo quy định của từng địa phương. Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan chức năng địa phương để biết thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể.

Hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng bao gồm những gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:

– Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định này;

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

– 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46 hoặc Điều 47 Nghị định này;

– Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP được quy định như sau:

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Kính gửi: ……………………

Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): ………………………………………………………………

– Người đại diện: …………………………………..Chức vụ: …………………………………..

– Địa chỉ liên hệ:

Số nhà: ………………….đường (phố)……………….. phường (xã) ………………….

quận (huyện) …………………… tỉnh, thành phố: ………………………………………

– Số điện thoại: …………………………………..…………………………………..……………

Địa điểm xây dựng:

Lô đất số: …………………………………..Diện tích………………………………….. m2.

Tại: ………………………………….. đường: …………………………………..

phường (xã) ………………………………….. quận (huyện) …………………………………..

tỉnh, thành phố: …………………………………..…………………………………..

Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

– …………………………………..…………………………………..…………………………….

Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):

– …………………………………..…………………………………..………………………………

Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn: ………..tháng.

Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

…………, ngày ….. tháng …. năm…..

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Mong rằng qua bài viết trên đây của Giấy Phép Xây Dựng thì bạn đã biết được Điều chỉnh giấy phép xây dựng là gì? nhé!